Privacy

Van Schoot Pompcentrum BV, gevestigd aan Wilhelminastraat 35a, 7571 CE Oldenzaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven indeze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.vanschoot.nl/
Wilhelminastraat 35a
7571 CE Oldenzaal
+31(0)541 – 52 14 74

Persoonsgegevens die wij verwerken
Van Schoot verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen overwebsitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben vanouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hunkinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld wordenzonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder dietoestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neemdan contact met ons op via info@vanschoot.de, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Van Schoot verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Van Schoot neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma & of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Van Schoot) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Van Schoot bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van maximaal 3 jaar na registratie van persoonsgegevens tenzij deze gegevens beschikbaar moeten blijven voor één van de eerder genoemde verwerkingsdoelen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Van Schoot verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Van Schoot gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is eenklein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen inde browser van je computer, tablet of smartphone. Van Schoot gebruikt cookies meteen puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behorenwerkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Dezecookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnenoptimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodatwe op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over dezecookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat dezegeen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking vanjouw persoonsgegevens door Van Schoot en heb je het recht opgegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienenom de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jepersoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op deverwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@vanschoot.nlOm er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij joueen kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopieje pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan hetpaspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit terbescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Van Schoot wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in tedienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan viade volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Van Schoot neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passendemaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewensteopenbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,neem dan contact op met onze klantenservice of via info@vanschoot.nl

MAAKT KLEDING
PERSOONLIJK

Alles in eigen beheer, voor uw gemak

Wilt u dit zelf ontdekken?

UP TO DATE

Iedere maand ons laatste nieuws in uw mailbox?

Dank voor je aanmelding!
Oeps! Er is iets misgegaan bij het verzenden van het formulier.